Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Δράση αλληλεγγύης - αντιπληροφόρησης από σύντροφους-συντρόφισσες Γκέτεποργκ, Σουηδία


Ακολουθεί κείμενο στα ελληνικά αγγλικά και σουηδικά
ΣΤΑΜΑΤΉΣΤΕ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΤΡΙΨΤΕ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Το πρωινό της 28ης Μάρτη, σε κεντρικό σημείο της πόλης του Γκέτεμποργκ, αναρτήθηκε πανό αλληλεγγύης στην είσοδο κτιρίου όπου στεγάζεται το ελληνικό προξενείο του Σουηδίας, ως ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα των συντρόφων μας αλλά και ως απόπειρα διάχυσης ενημέρωσης και αντίστασης. Η πράξη μας ήρθε ως αποτέλεσμα της ανάγκης μας να ενώσουμε και την δική μας φωνή, ως μια πράξη αλληλεγγύης, με την φωνή των συντρόφων μας που δίνουν τον δικό τους καθημερινό αγώνα στην Ελλαδα.
Διανύουμε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από όλα τα επίπεδα καταστολής, ως επιλογή πολιτικής απάντησης, σε όποια μορφή αντίδρασης και όποια φωνή αντίστασης εναντιώνεται στις συστημικές αποφάσεις που οδηγούν εσκεμμένα στην περαιτέρω οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση όλο και μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνιας. Μια περίοδο που οι προερχόμενες από τα πάνω προσπάθειες αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης απομονώνουν και στοχοποιούν κάθε μορφή ελεύθερης έκφρασης, φορέα κριτικής και συνακόλουθης απόπειρας ανατροπής του υπάρχοντος οικονομικο-πολιτικού τους οικοδομήματος. Η καταστολή των αυτόνομων χώρων, η καταστολή των απεργιών, οι αναίτιες συλλήψεις, τα κρατητήρια κολλαστήρια, ο βασανισμός πολιτικών κρατουμένων, η απόπειρα φίμωσης του λόγου και των τεχνών, και η γενικότερη στοχοποίηση και εκδικητική πρακτική ενός φασιστκού κράτους -και των λακέδων του- ενάντια στους αντιστεκόμενους, το μόνο που καταφέρνουν είναι να μας συσπείρώνουν και να μας εξοργίζουν.

Η αυτοργάνωση είναι ο μόνος δρόμος μας, η διεθνής αλληλεγγύη είναι το όπλο μας.

σύντροφοι-συντρόφισσες από το Γκέτεποργκ, Σουηδία


The morning of the 28th of March, in the central part of the city of Gothenburg, a banner was posted at the entrance of a building where, among others, the Greek consulate of Sweden is located, as an action of solidarity to our comrades' struggle but also as an attempt to diffuse information and resistance. The action was a result of our need to unite our voice with the voice of our comrades, who give their everyday struggle in Greece.
We are going through a period characterized by repression at all levels as the selected policy response towards every form of reaction and every voice of resistance acting as opposion to the systemic deliberate decisions, which result to a further destruction of the economy and of the social fabric of the society. A period during which the attempts of misleading and manipulating coming from above, lead to the isolation and to the targeting of any form of free will, expression of criticism and any consequent attempt to overthrow the existing political-economic structure. The suppression of autonomous spaces, the suppression of strikes, wanton arrests, the torture of political prisoners, the attempts to silence the free speech and culture, and the general targeting and vindictive practice hold by a fascist state - and its lackeys- against any form of resistance, only serve to rally us and our anger.

Self-organization is the only way we have, international solidarity is our only weapon.
comrades from Göteborg, Sweden


På morgonen den 28 Mars hängdes en banderoll över ingången till Grekiska konsulatet i Göteborg. En handling i solidaritet med våra grekiska kamrater men även ett försök att sprida uppmärksamhet om situationen och motståndet i Grekland. Vi måste ena oss med våra kamrater som kämpar mot fascismen varje dag i Grekland.
Vi går just nu igenom en period som karakteriseras av repression på alla nivåer. Statligt våld är ett systematiskt svar på varje kritisk röst och varje form av reaktion på den ekonomiska politik som medvetet förstör ekonomin och skadar samhället i grunden. En ström av lögner och desinformation kommer uppifrån för att isolera och attackera den fria viljan, uttryck för kritik och alla försök att omkullkasta den nuvarande ekonomisk-politiska strukturen. Attackerna mot fria ytor, mot strejker, tortyren av politiska fångar, försöken att tysta yttrandefriheten och den fria kulturen samt den hårda linje som fascistregimen och dess lakejer för mot alla former av motstånd förenar oss bara i vår ilska.

Självorganisering är den enda vägen, internationell solidaritet är vårt enda vapen.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου